Zasady

Správcem vašich osobních údajů je AJP PREMIUM SP.Z.O.O. se sídlem ve VARŠAVĚ 02-797 FRANCISZKA KLIMCZAK 17/107. Vaše údaje budou zpracovávány pouze za účelem vyřízení dotazu a po dobu nezbytnou k jeho vyřízení. Máte právo na přístup ke svým údajům, jejich opravu, smazání, omezení zpracování, vznesení námitky proti zpracování a přenos údajů. Poskytnutí údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro vyřízení dotazu. Právní základ: zpracování je nutné provést před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte nás na adrese: AJPZBIORNIKI.MARCIN@GMAIL.COM

Webové stránky neshromažďují automaticky žádné informace, kromě informací obsažených v cookies.
Soubory cookie (tzv. „Cookies“) jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele webových stránek a jsou určeny pro použití se stránkami webových stránek. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
Subjekt, který ukládá soubory cookie do koncového zařízení uživatele webových stránek a získává k nim přístup, je AJP PREMIUM SP.Z.O.O.
Soubory cookie se používají k:
a) vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatelé webových stránek používají webové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
b) udržování relace uživatele webových stránek (po přihlášení), díky čemuž uživatel nemusí znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo na každé podstránce webové stránky;
Web používá dva základní typy cookies: relační cookies a trvalé cookies. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie se ukládají na koncovém zařízení uživatele po dobu uvedenou v parametrech souboru cookie nebo do doby, než je uživatel smaže.
Na webových stránkách se používají následující typy souborů cookie:
a) „nezbytné“ soubory cookie umožňující použití služeb dostupných na webových stránkách, např. ověřovací soubory cookie používané pro služby, které vyžadují ověření na webových stránkách;
b) cookies používané k zajištění bezpečnosti, např. používané k detekci podvodů v oblasti autentizace na Webových stránkách;
c) „analytické“ soubory cookie (od nezávislé společnosti Google Inc.) – smazání těchto souborů nezabrání použití webových stránek.
Analytické cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají web, typ stránky, ze které byli uživatelé přesměrováni, stejně jako počet návštěv uživatelů a čas návštěvy webu. Tyto soubory nezaznamenávají konkrétní osobní údaje uživatele, ale slouží k vypracování statistik o používání webových stránek.
V mnoha případech umožňuje software používaný k procházení webových stránek (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení ukládání souborů cookie na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou svá nastavení souborů cookie kdykoli změnit. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovala automatické zpracování souborů cookie v nastavení webového prohlížeče nebo informovala o každém jejich zveřejnění na zařízení uživatele webových stránek. Podrobné informace o možnostech a metodách nakládání s cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).
Provozovatel webových stránek informuje, že omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách.
Soubory cookie umístěné na koncovém zařízení uživatele webových stránek mohou používat také partneři spolupracující s provozovatelem webových stránek.
Další informace o cookies jsou k dispozici na adrese v sekci „Nápověda“ v nabídce prohlížeče.

KANCELÁŘSKÝ
KONTEJNER
PRODEJNÍ
KONTEJNER
OBYTNÝ
KONTEJNER
SOCIÁLNÍ
KONTEJNER
SANITÁRNÍ
KONTEJNER

VRÁTNICE